De “T” van technieken

DE BASISHOUDING

                                DE “VULKAAN POSITIE”

                                    * De basis houding als training (armen  en schouders    ontspannen

                                    * "Buurvrouwen over de heg"

                                    * "De nadenker"

                                      *"Voor het eerst in het……….."

VAN VOREN

* De receptie techniek/ Het tuinhekje

* De wig

*  De vliegtuiglanding

VAN ACHTER

* “Hoe laat is het”

* De “zwoele” hand 1. Halo =zwaaien

                                     2.Ontoerekenings vatbaar= Stopbeen

                                    3.Levens gevaarlijk = Uitschakeling trapbeen =                                                             Noodweerexces


* Omtrekken

*Het “o”je


DE HERSTELTECHNIEKEN

Hersteltechniek voorwaarts en achterwaats, liggend en zijwaarts

De “zuidelijke” strand techniek


Terug naar Insituut V&Z

         

   © Veilig en Zeker