Oranje band    6e Kyu

6

KIHON:

 Voorwaarts:     Sanbon Tsuki (5 STAPPEN)

 Achterwaarts:   Age Uke + Gyaku Tsuki, 

                          Uchi Uke + Gyaku Tsuki,

                          Soto Uke + Gyaku Tsuki

                          Gedan Barai +  Gyaku Tsuki

                          Shuto Uke, 

 Voorwaarts:      Mae Geri Chudan

                          Mae Geri Jodan

                         Mae Geri Chudan / Jodan ( zelfde been).

                         Yoko Geri,

                         Yoko Geri,

                         Mawashi Geri 

 Omdraaien en dan hetzelfde rechts voor.

Opmerking: De Gyaku Tsuki hoeft nog niet altijd ongelijknamig.

                    Wel verschil tussen Chudan en Jodan Mae Geri

KumiteIppon kumite:

                         Seme: Jodan Tsuki,

                         Uke : Age Uke + Gyaku Tsuki

                                      Let op: Alles rechts


KATA: Heian Nidan Druk op de link!

 

Norm: Heian Nidan helemaal globaal. Het moet herkenbaar zijn.

 

6.1 

       + 1 Groene slip


 Kihon: De Gyaku Tsuki moet

 ongelijknamig


Kumite: Als 6 maar beter


Kata: Heian Nidan goed

          Kent iets van Heian San Dan

          Kan Taikyoku ura uitvoeren


6.2  

       + 2  Groene slippenKihon: Het zelfde, maar altijde een 

gelijknamige Uke en Ongelijknamige 

Gyaku Tsuki


Kumite: EXTRA KUMITE:: T.O.V. 6.1

Ippon Kumite:

Seme: Jodan Oi Tsuki, Uke:Age Uke + Gyaku Tsuki 

Seme: Chudan Oi Tsuki, Uke: Soto Uke + Gyaku Tsuki 


Kata: Heian Nidan goed

          Taikyoku ura

          Hein San Dan to 1e kiai          (herkenbaar)

   © Veilig en Zeker