Van Stapje naar Stap

Sinds enige tijd hebben we geen examens meer maar zijn overgegaan naar een systeem van “tussenexamens” (Stapje) naar Stap. De Stap is de promotie naar een volgende gradauatie.

De tussen stapjes worden onder het tapblad Exameneisen `jeugd vermeld.

Ieder kyugraad lid krijgt een geplastificeerd overzicht van zijn graduatie en de datum waarop behaald.

Ook kunnen deze in een KBN paspoort worden afgetekend


   © Veilig en Zeker